Handicraft.com.vn we are passionate about creating extraordinary jewelry, accessories and gifts from materials that are all-natural, eco-friendly, organic, nontoxic, recyclable and renewable, which include buffalo horn, bone, shell, wood… We continually add new and exciting designs and materials for your greater satisfaction. Stay tuned. We also work on your own designs and bring them to live with the finest touch. WHO WE SERVE We serve thousands of customers all over the world who value the environment, ecological lifestyles, personal growth and sustainable commerce. Our customers include boutiques, galleries, catalogs, gift shops, designers…

chọn nguyên liệu
không hại sức khỏe

về gỗ tự nhiên lựa chọn gỗ không giác, không bị mối mọt cong vênh. chọn có công nghiệp phải chọn nguồn gốc xuất sứ và thành phần cấu tạo không chứa chất độc hại.

Sản phẩm thô
kiểm tra kỹ trong ngoài

sản phẩm không đạt theo yêu cầu sẽ được loại bỏ ngay trong phần thô.

sơn hoàn thiện
chau chuốt tỉ mỉ

sản phẩm phải được chau chuốt làm tỷ mỹ, mỗi nước sơn là một lần kiểm tra.

xuất xưởng
kiểm tra trước xuất

tất cả sản phẩm sẽ được kiểm tra bên trong và bên ngoài trước khi xuất xưởng.